THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 79
Số lượt truy cập: 14551974
QUẢNG CÁO
Năm học 2018 - 2019

I. KẾ HOẠCH, QUY CHẾ, QUY ĐỊNH NĂM HỌC 2018 – 2019 

TT

Ngày ban hành

Nội dung

 01

KH chỉ đạo dạy học hoạt động giáo dục hướng nghiệp

 02

Kế hoạch bồi dưỡng HSG năm 2018 - 2019 

 03

 06/10/2018

 Kế hoạch chỉ đạo HĐNGLL: 2018-2019

 04

 06/10/2018

Qui chế chuyên môn: 2018-2019

05

 08/10/2018

KH chỉ đạo hội thi NCKH-KT: 2018-2019

06

 08/10/2018

KH chỉ đạo hoạt động CM: 2018-2019

07

 08/10/2018

KH thao giảng và triển khai các chuyên đề: 2018-2019

 08

 08/10/2018

 KH khảo sát chất lượng lớp 6 đầu năm học 2018-2019

 09

 08/10/2018

 Kế hoạch BDTX giáo viên: 2018-2019

 10

 08/10/2018

 KH luyện tập tham gia thi OTE cấp huyện: 2018-2019

 11

 09/10/2018

 KH viết tập san 20-11 gửi PGD

 12

 09/10/2018

 KH luyện tập văn nghệ

 13

 09/10/2018

 KH dạy thêm, học thêm phụ đạo HS Y-K. 2018-2019

 14

 09/10/2018

KH bồi dưỡng giáo viên: 2018-2019

 15

 09/10/2018

 Chế độ cho điểm và số tiết các môn học: 2018-2019

 16

 09/10/2018

 Kế hoạch BDHSG, HSNK: 2018-2019

 17

 15/10/2018

 Kế hoạch dạy song ngữ Toán Anh-Việt: 2018-2019

 18

 19/10/2018

 Kế hoạch sinh hoạt CM liên trường: 2018-2019

 19

 19/10/2018

 Kế hoạch chuyển giao chất lượng đầu năm học 2018-2019

 20

 01/11/2018

 Kế hoạch BD đội ngũ GV theo chuẩn  nghề nghiệp; 2018-2019

 21

 02/11/2018

 Kế hoạch bồi dưỡng HSNK. 2018-2019

 22

05/12/2018

Kế hoạch hôi thi Rung chuông vàng

 23

 14/12/2018

 Kế hoạch coi, chấm khảo sát HKI: 2018-2019

 24

 19/01/2019

 Báo cáo sơ kết HS -HKI

25 22/01/2019 Báo cáo sơ kết công tác phụ đạo HS Y-K-HKI
26 22/01/2019 Báo cáo công tác BDGV Học kỳ I:: 2018-2019
27 22/01/2019 Báo cáo công tác BDHSG HKI 2018-2019
28 15/3/2019 Kế hoạch tham gia thi đấu TDTT cấp huyện: 2-18-2019
29 16/3/2019 KH ôn thi tuyển sinh vào lớp 10: 2018-2019
30 22/4/2019 KH coi-chấm khảo sát chất lượng HKII: 2018-2019
31 06/5/2019 KH triển khai xét TNTHCS năm học 2018-2019
32 08/5/2019 KH triển khai đánh giá phân loại CC-VC cuối năm

 II. KẾ HOẠCH THÁNG


 III. KẾ HOẠCH TUẦN

 

Tuần 01

(Từ ngày 30/7/18 đến ngày 5/8/18)

Tuần 02

(Từ ngày 06/8/18 đến ngày 12/8/18)

Tuần 03

(Từ ngày 13/8/18 đến ngày 19/8/18)

Tuần 04

(Từ ngày 20/8/18 đến ngày 26/8/18)

Tuần 05

(Từ ngày 27/8/18 đến ngày 02/9/18)

Tuần 06

(Từ ngày 03/9/18 đến ngày 9/9/18)

Tuần 07

(Từ ngày 10/9/18 đến ngày 16/9/18)

Tuần 08

(Từ ngày 17/9/18 đến ngày 23/9/18)

Tuần 09

(Từ ngày 24/9/18 đến ngày 30/9/18)

Tuần 10

(Từ ngày 1/10/18 đến ngày 7/10/18)

Tuần 11

(Từ ngày 8/10/18 đến ngày 14/10/18)

Tuần 12

(Từ ngày 15/10/18 đến ngày 21/10/18)

Tuần 13

(Từ ngày 22/10/18 đến ngày 28/10/18)

Tuần 14

(Từ ngày 29/10/18 đến ngày 4/11/18)

Tuần 15

(Từ ngày 5/11/18 đến ngày 11/11/18)

Tuần 16

(Từ ngày 12/11/18 đến ngày 18/11/18)

Tuần 17

(Từ ngày 19/11/18 đến ngày 25/11/18)

Tuần 18

(Từ ngày 26/11/18 đến ngày 2/12/18)

Tuần 19

(Từ ngày 3/12/18 đến ngày 9/12/18)

Tuần 20

(Từ ngày 10/12/18 đến ngày 16/12/18)

Tuần 21

(Từ ngày 17/12/18 đến ngày 23/12/18)

Tuàn 22

(Từ ngày 24/12/18 đến ngày 30/12/18)

Tuần 23

(Từ ngày 31/12/18 đến ngày 6/1/19)

Tuần 24

(Từ ngày 7/1/19 đến ngày 13/1/19)

Tuần 25

(Từ ngày 14/1/19 đến ngày 20/1/19)

Tuần 26

(Từ ngày 21/1/19 đến ngày 27/1/19)

Tuần 27

(Từ ngày 28/1/19 đến ngày 3/2/19)

Tuần 28

(Từ ngày 4/2/19 đến ngày 10/2/19)

Tuần 29

(Từ ngày 11/2/19 đến ngày 17/2/19)

Tuần 30

(Từ ngày 18/2/19 đến ngày 24/2/19)

Tuần 31

(Từ ngày 25/2/19 đến ngày 3/3/19)

Tuần 32

(Từ ngày 4/3/19 đến ngày 10/3/19)

Tuần 33

(Từ ngày 11/3/19 đến ngày 17/3/19)

Tuần 34

(Từ ngày 18/3/19 đến ngày 24/3/19)

Tuần 35

(Từ ngày 25/3/19 đến ngày 31/3/19)

Tuần 36

(Từ ngày 1/4/19 đến ngày 7/4/19)

Tuần 37

(Từ ngày 8/4/19 đến ngày 14/4/19)

Tuần 38

(Từ ngày 15/4/19 đến ngày 21/4/19)

Tuần 39

(Từ ngày 22/4/19 đến ngày 28/4/19)

Tuần 40

(Từ ngày 29/4/19 đến ngày 5/5/19)

Tuần 41

(Từ ngày 6/5/19 đến ngày 12/5/19)

Tuần 42

(Từ ngày 13/5/19 đến ngày 19/5/19)

Tuần 43

(Từ ngày 20/5/19 đến ngày 26/5/19)

Tuần 44

(Từ ngày 27/5/19 đến ngày 2/6/19)

Tuần 45

(Từ ngày 3/6/19 đến ngày 11/6/19)

Tuần 46

(Từ ngày 12/6/19 đến ngày 16/6/19)

Tuần 47

(Từ ngày 17/6/19 đến ngày 23/6/19)

Tuần 48

(Từ ngày 24/6/19 đến ngày 30/6/19)

Tuần 49

(Từ ngày 1/7/19 đến ngày 7/7/19)

Tuần 50

(Từ ngày 8/7/19 đến ngày 14/7/19)

Tuần 51

(Từ ngày 15/7/19 đến ngày 21/7/19)

Tuần 52

(Từ ngày 22/7/19 đến ngày 28/7/19)

 

 

  

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Hoàng Thái Anh
Hoàng Thái Anh
Phạm Thị Vương
Phạm Thị Vương
Võ Thị Dương
Võ Thị Dương
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS XUÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882852 * Email: thcsxuanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com