GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 24
Số lượt truy cập: 16818945
QUẢNG CÁO

Biểu mẫu 12

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LỆ THỦY

TRƯỜNG THCS XUÂN THỦY

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của của trường THCS và trường THPT, năm học 2019 – 2020

 TT

Nội dung

T.

số

Trình độ chuyên môn

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

Th.

S

ĐH

TC

III

II

I

XS

K

TB

 

Tổng số

CBGVNV

22

1

18

3

1

4

12

 

13

3

 

I

Giáo viên

15

0

14

2

 

4

10

 

11

3

 

1

Toán

2

 

2

 

 

 

1

 

1

 

 

2

1

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

3

Hóa

1

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

4

Sinh

1

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

5

Văn

2

 

2

 

 

 

2

 

2

 

 

6

Sử

1

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

7

Địa

1

 

 

1

 

1

 

 

1

 

 

8

NN

2

 

1

1

 

2

 

 

1

1

 

9

GD

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

10

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

TD

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

12

Tin

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

13

MT

1

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

14

AN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

CBQL

2

1

1

 

 

 

2

 

2

 

 

1

HT

1

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

2

PHT

1

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

III

Nhân viên

5

 

3

1

1

 

 

 

 

 

 

1

VP

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

KT

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Y tế

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

4

TV

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

5

TB

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuân Thủy, ngày 05 tháng 9 năm 2019

 

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

 Hoàng Thái Anh

 

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Hoàng Thái Anh
Hoàng Thái Anh
Phạm Thị Vương
Phạm Thị Vương
Võ Thị Dương
Võ Thị Dương
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS XUÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882852 * Email: thcsxuanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com