THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 78
Số lượt truy cập: 14551974
QUẢNG CÁO
Năm học 2017 - 2018

I.                 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 – 2018

 

 

II. KẾ HOẠCH THÁNG

 

Tháng 8

Tháng 02

Tháng 9

Tháng 3

Tháng 10

Tháng 4

Tháng 11

Tháng 5

Tháng 12

Tháng 6

Tháng 01

Tháng 7

 

 

 

III.        KẾ HOẠCH TUẦN

 

 

Tuần 01

(Từ ngày 31/7/17 đến ngày 6/8/17)

Tuần 02

(Từ ngày 07/8/17 đến ngày 13/8/17)

Tuần 03

(Từ ngày 14/8/17 đến ngày 20/8/17)

Tuần 04

(Từ ngày 21/8/17 đến ngày 27/8/17)

Tuần 05

(Từ ngày 28/8/17 đến ngày 03/9/17)

Tuần 06

(Từ ngày 04/9/17 đến ngày 10/9/17)

Tuần 07

(Từ ngày 11/9/17 đến ngày 17/9/17)

Tuần 08

(Từ ngày 18/9/17 đến ngày 24/9/17)

Tuần 09

(Từ ngày 25/9/17 đến ngày 1/10/17)

Tuần 10

(Từ ngày 2/10/17 đến ngày 8/10/17)

Tuần 11

(Từ ngày 9/10/17 đến ngày 15/10/17)

Tuần 12

(Từ ngày 16/10/17 đến ngày 22/10/17)

Tuần 13

(Từ ngày 23/10/17 đến ngày 29/10/17)

Tuần 14

(Từ ngày 30/10/17 đến ngày 5/11/17)

Tuần 15

(Từ ngày 6/11/17 đến ngày 12/11/17)

Tuần 17

(Từ ngày 13/11/17 đến ngày 19/11/17)

Tuần 18

(Từ ngày 20/11/17 đến ngày 26/11/17)

Tuần 18

(Từ ngày 27/11/17 đến ngày 3/12/17)

Tuần 19

(Từ ngày 4/12/17 đến ngày 10/12/17)

Tuần 20

(Từ ngày 11/12/17 đến ngày 17/12/17)

Tuần 21

(Từ ngày 18/12/17 đến ngày 24/12/17)

Tuần 22

(Từ ngày 25/12/17 đến ngày 31/01/17)

Tuần 23

(Từ ngày 1/1/18 đến ngày 7/1/18)

Tuần 24

(Từ ngày 8/1/18 đến ngày 14/1/18)

Tuần 25

(Từ ngày 15/1/18 đến ngày 21/1/18)

Tuần 26

(Từ ngày 22/1/18 đến ngày 28/1/18)

Tuần 27

(Từ ngày 29/1/18 đến ngày 4/2/18)

Tuần 28

(Từ ngày 5/2/18 đến ngày 11/2/18)

Tuần 29

(Từ ngày 12/2/18 đến ngày 18/2/18)

Tuần 30

(Từ ngày 19/2/18 đến ngày 25/2/18)

Tuần 31

(Từ ngày 26/2/18 đến ngày 4/3/18)

Tuần 32

(Từ ngày 5/3/18 đến ngày 11/3/18)

Tuần 33

(Từ ngày 12/3/18 đến ngày 18/3/18)

Tuần 34

(Từ ngày 19/3/18 đến ngày 25/3/18)

Tuần 35

(Từ ngày 26/3/18 đến ngày 1/4/18)

Tuần 36

(Từ ngày 2/4/18 đến ngày 8/4/18)

Tuần 37

(Từ ngày 9/4/18 đến ngày 15/4/18)

Tuần 38

(Từ ngày 16/4/18 đến ngày 22/4/18)

Tuần 39

(Từ ngày 23/4/18 đến ngày 29/4/18)

Tuần 40

(Từ ngày 30/4/18 đến ngày 6/5/18)

Tuần 41

(Từ ngày 7/5/18 đến ngày 13/5/18)

Tuần 42

(Từ ngày 14/5/18 đến ngày 20/5/18)

Tuần 43

(Từ ngày 21/5/18 đến ngày 27/5/18)

Tuần 44

(Từ ngày 28/5/18 đến ngày 3/6/18)

Tuần 45

(Từ ngày 4/6/18 đến ngày 10/6/17)

Tuần 46

(Từ ngày 11/6/18 đến ngày 17/6/17)

Tuần 47

(Từ ngày 18/6/18 đến ngày 24/6/17)

Tuần 48

(Từ ngày 25/6/18 đến ngày 1/7/17)

Tuần 49

(Từ ngày 2/7/18 đến ngày 8/7/17)

Tuần 50

(Từ ngày 9/7/18 đến ngày 15/7/17)

Tuần 51

(Từ ngày 16/7/18 đến ngày 22/7/17)

Tuần 52

(Từ ngày 23/7/18 đến ngày 29/7/17)

 

 

 

Lên đầu trang
Năm học 2016 - 2017

 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 – 2017


- Tiêu chí thi đua Liên đội năm học 2016 - 2017 

- Phương hướng đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2017

- Quy trình 2016 - 2017

- Nhận xét trực cờ đỏ năm học 2016 - 2017

- Danh sách giáo viên và học sinh tuyên truyền măng non

- Kết quả kiểm tra chuyên đề tháng 10

- Kết quả kiểm tra chuyên đề tháng 11

- Kế hoạch tổ chức 22/12

- Kế hoạch thi nghi thức Đội cấp cụm, huyện

- Kết quả thi đua tuần từ 24 đến 35


 KẾ HOẠCH THÁNG

 

 

 

       KẾ HOẠCH TUẦN

 

Tuần 01

(Từ ngày 01/8/16 đến ngày 7/8/16)

Tuần 02

(Từ ngày 08/8/16 đến ngày 14/8/16)

Tuần 03

(Từ ngày 15/8/16 đến ngày 21/8/16)

Tuần 04

(Từ ngày 22/8/16 đến ngày 28/8/16)

Tuần 05

(Từ ngày 29/8/16 đến ngày 04/9/16)

Tuần 06

Thi đua

(Từ ngày 05/9/16 đến ngày 11/9/16)

Tuần 07

Thi đua

(Từ ngày 12/9/16 đến ngày 18/9/16)

Tuần 08

 Thi đua

(Từ ngày 19/9/16 đến ngày 25/9/16)

Tuần 09

Thi đua

(Từ ngày 26/9/16 đến ngày 2/10/16)

Tuần 10

Thi đua

(Từ ngày 3/10/16 đến ngày 9/10/16)

Tuần 11

Thi đua

(Từ ngày 10/10/16 đến ngày 16/10/16)

Tuần 12

Thi đua

(Từ ngày 17/10/16 đến ngày 23/10/16)

Tuần 13

Thi đua

(Từ ngày 24/10/16 đến ngày 30/10/16)

Tuần 14

Thi đua

(Từ ngày 31/10/16 đến ngày 6/11/16)

Tuần 15

Thi đua

(Từ ngày 7/11/16 đến ngày 13/11/16)

Tuần 16

Thi đua

(Từ ngày 14/11/16 đến ngày 20/11/16)

Tuần 17

Thi đua

(Từ ngày 21/11/16 đến ngày 27/11/16)

Tuần 18

Thi đua

(Từ ngày 28/11/16 đến ngày 4/12/16)

Tuần 19

Thi đua

(Từ ngày 5/12/16 đến ngày 11/12/16)

Tuần 20

Thi đua

(Từ ngày 12/12/16 đến ngày 18/12/16)

Tuần 21

(Từ ngày 19/12/16 đến ngày 25/12/16)

Tuần 22

(Từ ngày 26/12/16 đến ngày 1/01/17)

Tuần 23

(Từ ngày 2/1/17 đến ngày 8/1/17)

Tuần 24

(Từ ngày 9/1/17 đến ngày 15/1/17)

Tuần 25

(Từ ngày 16/1/17 đến ngày 22/1/17)

Tuần 26

(Từ ngày 23/1/17 đến ngày 29/1/17)

Tuần 27

(Từ ngày 30/1/17 đến ngày 5/2/17)

Tuần 28

(Từ ngày 6/2/17 đến ngày 12/2/17)

Tuần 29

(Từ ngày 13/2/17 đến ngày 19/2/17)

Tuần 30

(Từ ngày 20/2/17 đến ngày 26/2/17)

Tuần 31

(Từ ngày 27/2/17 đến ngày 5/3/17)

Tuần 32

(Từ ngày 6/3/17 đến ngày 12/3/17)

Tuần 33

(Từ ngày 13/3/17 đến ngày 19/3/17)

Tuần 34

(Từ ngày 20/3/17 đến ngày 26/3/17)

Tuần 35

(Từ ngày 27/3/17 đến ngày 2/4/17)

Tuần 36

Thi đua

(Từ ngày 3/4/17 đến ngày 9/4/17)

Tuần 37

(Từ ngày 10/4/17 đến ngày 16/4/17)

Tuần 38

(Từ ngày 17/4/17 đến ngày 23/4/17)

Tuần 39

(Từ ngày 24/4/17 đến ngày 30/4/17)

Tuần 40

(Từ ngày 1/5/17 đến ngày 7/5/17)

Tuần 41

(Từ ngày 8/5/17 đến ngày 14/5/17)

Tuần 42

(Từ ngày 15/5/17 đến ngày 21/5/17)

Tuần 43

(Từ ngày 22/5/17 đến ngày 28/5/17)

Tuần 44

(Từ ngày 29/5/17 đến ngày 4/6/17)

Tuần 45

(Từ ngày 5/6/17 đến ngày 11/6/16)

Tuần 46

(Từ ngày 12/6/17 đến ngày 18/6/16)

Tuần 47

(Từ ngày 19/6/17 đến ngày 25/6/16)

Tuần 48

(Từ ngày 26/6/17 đến ngày 2/7/16)

Tuần 49

(Từ ngày 3/7/17 đến ngày 9/7/16)

Tuần 50

(Từ ngày 10/7/17 đến ngày 16/7/16)

Tuần 51

(Từ ngày 17/7/17 đến ngày 23/7/16)

Tuần 52

(Từ ngày 24/7/17 đến ngày 30/7/16)

 

 

 

 

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Hoàng Thái Anh
Hoàng Thái Anh
Phạm Thị Vương
Phạm Thị Vương
Võ Thị Dương
Võ Thị Dương
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS XUÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882852 * Email: thcsxuanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com