THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 445
Số lượt truy cập: 16524466
QUẢNG CÁO
Năm học 2018 - 2019

I. KẾ HOẠCH, QUY CHẾ, QUY ĐỊNH NĂM HỌC 2018 – 2019

TT

Ngày ban hành

Nội dung

01

07/8/2018

Một số quy định của nhà trường

02

07/8/2018

Phân công nhiệm vụ

03

08/8/2018

Nội quy phòng học

04

22/8/2018

Quyết định thành lập Hội đồng BD HSG, HSNK Năm học 2018-2019

05

22/8/2018

QĐ Hội đồng bộ môn năm học 2018-2019

06

22/8/2018

QĐ thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học NH 2018-2019

07

22/8/2018

QĐ thành lập Ban PCLB năm học 2018-2019

08

23/8/2018

QĐ thành lập BCĐ phong trào thi đua  "xây dựng THTT HSTC năm học 2018-2019

09

23/8/2018

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Xây dựng THTT, HSTC" năm học 2018-2019

10

23/8/2018

QĐ thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật 

11

23/8/2018

QĐ biên chế tổ CM năm học 2018-2019

12

24/8/2018

Kế hoạch BD đội ngũ năm học 2018-2019

13

27/08/2018

Kế hoạch điều tra phổ cập năm 2018

14

27/8/2018

QĐ phân công BD tuyến 2 các môn văn hóa 8,9 

15

24/09/2018

Kế hoạch tổ chức HN CNVC năm học 2018 - 2019

16

30/9/2018

Kế hoạch PCLB năm học 2018-2019

17

30/9/2018

Quy tắc ứng xử văn hóa

18

03/10/2018

Kế hoạch xây dựng trường học an toàn về ANTT

19

05/10/2018

Kế hoạch kiểm tra nội bộ

20

05/10/2018

Kế hoạch năm học

21

07/10/2018

Quyết định thành lập Đội văn nghệ tham gia hội thi OTE cấp Huyện

22

10/10/2018

Quyết định thành lập Đội PCCC năm học 2018-2019

23

10/10/2018

Kế Hoạch PCCC năm học 2018-2019

24

12/11/2018

Quyết định thành lập Ban giám khảo thi văn nghệ 20/11

25

05/12/2018

QĐ thành lập Ban tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng

25

05/12/2018

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng

26

06/12/2018

Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra KHI

27

07/01/2019

Quyết định thành lập tổ tư vấn tâm lý học sinh

28

14/02/2019

Quyết định thành lập ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ 2019

29

14/2/2019

QĐ ban hành qui chế hoạt động Vì sự tiến bộ Phụ nữ 2019

30

20/02/2019

KH triển khai công tác giáo dục ATGT trong trường học

31

16/3/2019

QĐ thành lập ban chỉ đạo ôn thi tuyển sinh vào lớp 10

32

16/3/2019

KH ôn thi tuyển sinh vào lớp 10

33

09/4/2019

Kế hoạch phòng chống ma túy

34

19/4/2019

Quyết định thành lập Hội đồng coi chấm HKII

35

19/4/2019

Kế hoạch coi chấm kiểm tra HK II

36

06/5/2019

KH triển khai xét TNTHCS năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH THÁNG

 

Đánh giá tháng 7, Kế hoạch tháng 8

Đánh giá tháng 1, Kế hoạch tháng 2

Đánh giá tháng 8, Kế hoạch tháng 9

Đánh giá tháng 2, Kế hoạch tháng 3

Đánh giá tháng 9, Kế hoạch tháng 10

Đánh giá tháng 3, Kế hoạch tháng 4

Đánh giá tháng 10, Kế hoạch tháng 11

Đánh giá tháng 4, Kế hoạch tháng 5

Đánh giá tháng 11, Kế hoạch tháng 12

Đánh giá tháng 5, Kế hoạch tháng 6

Đánh giá tháng 12, Kế hoạch tháng 1

Đánh giá tháng 6, Kế hoạch tháng 7

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

(Từ ngày 30/7/18 đến ngày 5/8/18)

Tuần 02

(Từ ngày 06/8/18 đến ngày 12/8/18)

Tuần 03

(Từ ngày 13/8/18 đến ngày 19/8/18)

Tuần 04

(Từ ngày 20/8/18 đến ngày 26/8/18)

Tuần 05

(Từ ngày 27/8/18 đến ngày 02/9/18)

Tuần 06

(Từ ngày 03/9/18 đến ngày 9/9/18)

Tuần 07

(Từ ngày 10/9/18 đến ngày 16/9/18)

Tuần 08

(Từ ngày 17/9/18 đến ngày 23/9/18)

Tuần 09

(Từ ngày 24/9/18 đến ngày 30/9/18)

Tuần 10

(Từ ngày 1/10/18 đến ngày 7/10/18)

Tuần 11

(Từ ngày 8/10/18 đến ngày 14/10/18)

Tuần 12

(Từ ngày 15/10/18 đến ngày 21/10/18)

Tuần 13

(Từ ngày 22/10/18 đến ngày 28/10/18)

Tuần 14

(Từ ngày 29/10/18 đến ngày 4/11/18)

Tuần 15

(Từ ngày 5/11/18 đến ngày 11/11/18)

Tuần 16

(Từ ngày 12/11/18 đến ngày 18/11/18)

Tuần 17

(Từ ngày 19/11/18 đến ngày 25/11/18)

Tuần 18

(Từ ngày 26/11/18 đến ngày 2/12/18)

Tuần 19

(Từ ngày 3/12/18 đến ngày 9/12/18)

Tuần 20

(Từ ngày 10/12/18 đến ngày 16/12/18)

Tuần 21

(Từ ngày 17/12/18 đến ngày 23/12/18)

Tuàn 22

(Từ ngày 24/12/18 đến ngày 30/12/18)

Tuần 23

(Từ ngày 31/12/18 đến ngày 6/1/19)

Tuần 24

(Từ ngày 7/1/19 đến ngày 13/1/19)

Tuần 25

(Từ ngày 14/1/19 đến ngày 20/1/19)

Tuần 26

(Từ ngày 21/1/19 đến ngày 27/1/19)

Tuần 27

(Từ ngày 28/1/19 đến ngày 3/2/19)

Tuần 28

(Từ ngày 4/2/19 đến ngày 10/2/19)

Tuần 29

(Từ ngày 11/2/19 đến ngày 17/2/19)

Tuần 30

(Từ ngày 18/2/19 đến ngày 24/2/19)

Tuần 31

(Từ ngày 25/2/19 đến ngày 3/3/19)

Tuần 32

(Từ ngày 4/3/19 đến ngày 10/3/19)

Tuần 33

(Từ ngày 11/3/19 đến ngày 17/3/19)

Tuần 34

(Từ ngày 18/3/19 đến ngày 24/3/19)

Tuần 35

(Từ ngày 25/3/19 đến ngày 31/3/19)

Tuần 36

(Từ ngày 1/4/19 đến ngày 7/4/19)

Tuần 37

(Từ ngày 8/4/19 đến ngày 14/4/19)

Tuần 38

(Từ ngày 15/4/19 đến ngày 21/4/19)

Tuần 39

(Từ ngày 22/4/19 đến ngày 28/4/19)

Tuần 40

(Từ ngày 29/4/19 đến ngày 5/5/19)

Tuần 41

(Từ ngày 6/5/19 đến ngày 12/5/19)

Tuần 42

(Từ ngày 13/5/19 đến ngày 19/5/19)

Tuần 43

(Từ ngày 20/5/19 đến ngày 26/5/19)

Tuần 44

(Từ ngày 27/5/19 đến ngày 2/6/19)

Tuần 45

(Từ ngày 3/6/19 đến ngày 11/6/19)

Tuần 46

(Từ ngày 12/6/19 đến ngày 16/6/19)

Tuần 47

(Từ ngày 17/6/19 đến ngày 23/6/19)

Tuần 48

(Từ ngày 24/6/19 đến ngày 30/6/19)

Tuần 49

(Từ ngày 1/7/19 đến ngày 7/7/19)

Tuần 50

(Từ ngày 8/7/19 đến ngày 14/7/19)

Tuần 51

(Từ ngày 15/7/19 đến ngày 21/7/19)

Tuần 52

(Từ ngày 22/7/19 đến ngày 28/7/19)

 

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Hoàng Thái Anh
Hoàng Thái Anh
Phạm Thị Vương
Phạm Thị Vương
Võ Thị Dương
Võ Thị Dương
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS XUÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882852 * Email: thcsxuanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com