THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 152
Số lượt truy cập: 14858473
QUẢNG CÁO

5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông

01

[H1-1.1-04]

Sổ nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của Hội đồng trường

02

[H5-1.7-05]

Kế hoạch giáo dục (Hướng dẫn nhiệm vụ năm học)

03

[H6-1.8-04]

Sổ ghi kế hoạch hoạt động chuyên môn và nội dung các cuộc họp chuyên môn

04

[H10-3.5-10]

Sổ dự giờ

05

[H12-5.1-05]

Chương trình giáo dục của nhà trường đã được điều chỉnh (PPCTr)

06

[H2-1.4-03]

Kế hoạch hoạt động của tổ theo tháng, năm học

07

[H1-1.2-06]

Các kế hoạch hoạt động, biên bản sinh hoạt và nghị quyết của hội đồng trường

08

[H12-5.1-08]

Bảng tổng hợp kết quả giáo dục của HS (Chất lượng 2 mặt)

09

[H12-5.1-09]

Các báo cáo chuyên đề, đề tài, sáng kiến kinh nghiệm

10

[H1-1.1-05]

Các báo cáo sơ kết, tổng kết

5.2: Tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện

01

[H10-3.5-10]

Sổ dự giờ

02

[H6-1.8-04]

Sổ ghi kế hoạch hoạt động chuyên môn và nội dung các cuộc họp chuyên môn

04

[H12-5.1-09]

Các báo cáo chuyên đề, đề tài, sáng kiến kinh nghiệm

05

[H3-1.5-03]

Sổ chủ nhiệm

06

[H12-5.2-06]

Kết quả thi học sinh giỏi văn hóa, thể thao, văn nghệ cấp huyện, cấp tỉnh,..

07

[H12-5.2-07]

Các QĐ khen thưởng dành cho giáo viên, học sinh về các môn học, thể thao, nghệ thuật được cấp có thẩm quyền công nhận

08

[H1-1.1-05]

Các báo cáo sơ kết, tổng kết

5.3: Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy định

01

[H5-1.7-05]

Kế hoạch giáo dục (Hướng dẫn nhiệm vụ năm học)

02

[H12-5.1-05]

Chương trình giáo dục của nhà trường đã được điều chỉnh (PPCTr)

03

[H10-3.5-10]

Sổ dự giờ

04

[H6-1.8-04]

Sổ ghi kế hoạch hoạt động chuyên môn và nội dung các cuộc họp chuyên môn

05

[H12-5.1-09]

Các báo cáo chuyên đề, đề tài, sáng kiến kinh nghiệm

06

[H3-1.5-03]

Sổ chủ nhiệm

07

[H9-2.4-02]

Sổ gọi tên, ghi điểm

08

[H1-1.1-05]

Các báo cáo sơ kết, tổng kết

5.4: Các hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp

01

[H5-1.7-05]

Kế hoạch giáo dục (Hướng dẫn nhiệm vụ năm học)

02

[H10-3.5-10]

Sổ dự giờ

03

[H6-1.8-04]

Sổ ghi kế hoạch hoạt động chuyên môn và nội dung các cuộc họp chuyên môn

04

[H11-4.2-04]

Sổ công tác Đội

05

[H12-5.4-05]

TKB

06

[H3-1.5-03]

Sổ chủ nhiệm

07

[H12-5.4-07]

Hồ sơ nghề

08

[H12-5.4-08]

Hình ảnh, tư liệu về hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp

09

[H5-1.7-06]

Bảng phân công nhiệm vụ cho các bộ, giáo viên hàng năm

10

[H1-1.1-05]

Các báo cáo sơ kết, tổng kết

5.5: Hình thành, phát triển các kỹ năng sống cho học sinh

01

[H5-1.7-05]

Kế hoạch giáo dục (Hướng dẫn nhiệm vụ năm học)

02

[H6-1.8-04]

Sổ ghi kế hoạch hoạt động chuyên môn và nội dung các cuộc họp chuyên môn

03

[H10-3.5-10]

Sổ dự giờ

04

[H11-4.2-04]

Sổ công tác Đội

05

[H3-1.5-03]

Sổ chủ nhiệm

06

[H9-2.4-02]

Sổ gọi tên, ghi điểm

07

[H7-1.1-08]

Báo cáo tự đánh giá trường học an ninh trật tự; trường học an toàn về tai nạn thương tích; trường học thân thiện - HS tích cực

08

[H12-5.5-08]

Các hình ảnh, tư liệu liên quan

09

[H12-5.1-08]

Bảng tổng hợp kết quả giáo dục của HS (Chất lượng 2 mặt)

10

[H12-5.2-07]

Các QĐ khen thưởng dành cho giáo viên, học sinh về các môn học, thể thao, nghệ thuật được cấp có thẩm quyền công nhận

11

[H1-1.1-05]

Các báo cáo sơ kết, tổng kết

5.6: Kết quả giáo dục

01

[H5-1.7-05]

Kế hoạch giáo dục (Hướng dẫn nhiệm vụ năm học)

02

[H6-1.8-04]

Sổ ghi kế hoạch hoạt động chuyên môn và nội dung các cuộc họp chuyên môn

03

[H10-3.5-10]

Sổ dự giờ

04

[H3-1.5-03]

Sổ chủ nhiệm

05

[H9-2.4-02]

Sổ gọi tên, ghi điểm

06

[H12-5.5-08]

Các hình ảnh, tư liệu liên quan

07

[H12-5.1-08]

Bảng tổng hợp kết quả giáo dục của HS (Chất lượng 2 mặt)

08

[H12-5.6-08]

Báo cáo Phổ cập giáo dục

09

[H12-5.2-07]

Các QĐ khen thưởng dành cho giáo viên, học sinh về các môn học, thể thao, nghệ thuật được cấp có thẩm quyền công nhận

10

[H1-1.1-05]

Các báo cáo sơ kết, tổng kết

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Hoàng Thái Anh
Hoàng Thái Anh
Phạm Thị Vương
Phạm Thị Vương
Võ Thị Dương
Võ Thị Dương
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS XUÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882852 * Email: thcsxuanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com