THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 147
Số lượt truy cập: 14858473
QUẢNG CÁO

2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

01

[H5-1.7-03]

Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên

02

[H1-1.1-05]

Các báo cáo sơ kết, tổng kết

03

[H8-2.1-03]

Chứng chỉ hoặc chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dục.

04

[H8-2.1-04]

Các hình thức khen thưởng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;

05

[H8-2.1-05]

Công văn triệu tập, quyết định cử đi học; Văn bản triệu tập hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tham dự các lớp bồi dưởng, tập huấn về chuyên môn;

06

[H8-2.1-06]

Kết quả đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hằng năm;

07

[H8-2.1-07]

Hồ sơ thi đua;

08

[H8-2.1-08]

Biên bản lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên góp ý về công tác quản lý giáo dục của nhà trường hằng năm (Hồ sơ đánh giá viên chức).

09

[H8-2.1-09]

Chứng chỉ hoặc chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị;

2.2: Đối với giáo viên

01

[H9-2.2-01]

Quyết định giao biên chế của UBND huyện

02

[H9-2.3-02]

Đề án vị trí việc làm

03

[H5-1.7-06]

Bảng phân công nhiệm vụ cho các bộ, giáo viên hàng năm

04

[H5-1.7-03]

Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên

05

[H9-2.2-05]

Danh sách giáo viên, nhân viên có thông tin về trình độ đào tạo

06

[H9-2.2-06]

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên hằng năm

07

[H1-1.2-09]

Hồ sơ thi đua

08

[H9-2.2-08]

Các quyết định khen thưởng, quyết định công nhận, giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyền

09

[H9-2.2-09]

Kết quả nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền công nhận

10

[H5-1.7-10]

Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác của công đoàn

11

[H1-1.1-05]

Các báo cáo sơ kết, tổng kết

2.3: Đối với nhân viên

01

[H9-2.2-01]

Quyết định giao biên chế của UBND huyện

02

[H9-2.3-02]

Đề án vị trí việc làm

03

[H5-1.7-06]

Bảng phân công nhiệm vụ cho các bộ, giáo viên hàng năm

04

[H5-1.7-03]

Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên

05

[H9-2.3-05]

Bản tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại nhân viên hằng năm

06

[H9-2.2-05]

Danh sách giáo viên, nhân viên có thông tin về trình độ đào tạo

07

[H9-2.3-07]

Văn bản triệu tập nhân viên tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên nôm , nghiệp vụ.

08

[H1-1.2-09]

Hồ sơ thi đua

09

[H9-2.2-08]

Các quyết định khen thưởng, quyết định công nhận, giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyền

10

[H1-1.1-05]

Các báo cáo sơ kết, tổng kết

2.4: Đối với học sinh

01

[H3-1.5-01]

Sổ đăng bộ

02

[H9-2.4-02]

Sổ gọi tên, ghi điểm

03

[H3-1.5-03]

Sổ chủ nhiệm

04

[H9-2.4-04]

Các minh chứng liên quan đến tư vấn tâm lý cho học sinh

05

[H9-2.4-05]

Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ

06

[H9-2.4-06]

Quyết định khen thưởng học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện

07

[H1-1.1-05]

Các báo cáo sơ kết, tổng kết

08

[H9-2.4-08]

Hồ sơ học sinh khuyết tật, danh sách trợ cấp, danh sách nhận học bổng.

09

[H9-2.4-09]

Hồ sơ chuyển trường

10

[H9-2.4-10]

Website: http://thcsxuanthuy.edu.vn

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Hoàng Thái Anh
Hoàng Thái Anh
Phạm Thị Vương
Phạm Thị Vương
Võ Thị Dương
Võ Thị Dương
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS XUÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882852 * Email: thcsxuanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com