THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 82
Số lượt truy cập: 14858473
QUẢNG CÁO

Ngày 13 tháng 7 năm 2020

+ Phân công trực hè 2020 

+ Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021

+ Quyết định thành lập HĐ tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021

Ngày ... tháng 6 năm 2020

+ Kế hoạch đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp GV

Ngày 05 tháng 6 năm 2020

+ Kế hoạch kiểm tra HKII

Ngày 03 tháng 6 năm 2020

+ Đánh giá tháng 5/2020 - Kế hoạch tháng 6/2020

Ngày 30 tháng 5 năm 2020

+ Kế hoạch tham gia kiểm tra HSG lớp 7 cấp huyện

Ngày 11 tháng 5 năm 2020

+ Kế hoạch tham gia kiểm tra HSG lớp 8 cấp huyện

Ngày 04 tháng 5 năm 2020

+ Quyết định nâng bậc lương đối với viên chức (Nguyễn Thị Hậu)

+ Quyết định nâng bậc lương đối với viên chức (Nguyễn Hữu Dương)

+ Quyết định nâng bậc lương đối với viên chức (Võ Đức Thọ)

+ Quyết định nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với giáo viên (Võ Đức Thọ)

+ Quyết định nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với giáo viên (Đào Hữu Trung)

+ Quyết định nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với giáo viên (Nguyễn Hữu Dương)

+ Kế hoạch điều chỉnh chương trình dạy học – Kế hoạch giáo dục HKII

+ Kế hoạch đón học sinh và đảm bảo các điều kiện phòng chống Covid-19

+ Đánh giá tháng 4/2020 - Kế hoạch tháng 5/2020

Ngày 24 tháng 4 năm 2020

+ Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh chương trình HK2

+ Quyết định phê duyệt khung phân phối chương trình HK2

Ngày 20 tháng 4 năm 2020

+ Kế hoạch tổ chức ngày hội đọc sách

+ Quyết định thành lập BGK hội thi “Giới thiệu sách hay”

Ngày 13 tháng 4 năm 2020

+ Kế hoạch hướng dẫn học sinh ôn tập, học trực tuyến, học trên tuyền hình

Ngày 01 tháng 4 năm 2020

+ Đánh giá tháng 3/2020 - Kế hoạch tháng 4/2020

+ Quyết định nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với giáo viên (Nguyễn Thị Thanh Thảo)

Ngày 03 tháng 3 năm 2020

+ Đánh giá tháng 02/2020 - Kế hoạch tháng 3/2020

+ Tờ trình đề nghị nâng lương trước thời hạn cho CBGVNV (Lê Đình Đức)

Ngày 01 tháng 3 năm 2020

+ Quyết định nâng bậc lương đối với viên chức (Nguyễn Thị Lựu)

+ Quyết định nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với giáo viên (Đỗ Thùy Hương)

+ Quyết định nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với giáo viên (Nguyễn Thị Diệu Hương)

+ Quyết định nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với giáo viên (Nguyễn Thị Hà)

Ngày 05 tháng 02 năm 2020

+ Đánh giá tháng 01/2020 - Kế hoạch tháng 02/2020

Ngày 04 tháng 02 năm 2020

+ KH - KH phòng, chống dịch do chủng mới của virus CORONA

+ QĐ – QĐ thành lập BCĐ phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của virus CORONA

+ QĐ - QĐ phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ phòng chống dịch do virus nCoV

+ Các phương án phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của virus CORONA

Ngày 21 tháng 01 ăm 2020

+ Biên bản Hội nghị sơ kết HK1 năm học 2019-2020

+ Nghị quyết Hội nghị sơ kết HK1 năm học 2019-2020

Ngày 20 tháng 01 năm 2020

+ QĐ  – Quyết định khen thưởng tập thể cá nhân Học kì 1

+ KH – Kế hoạch tổ chức đón tết nguyên đán Canh Tý

Ngày 18 tháng 01 năm 2020

+ KH  – Kế hoạch tổ chức sơ kết HK1

+ BB  – Biên bản họp Hội đồng thi đua HK1

+ BC  - Báo cáo sơ kết HK1

Ngày 15 tháng 01 năm 2020

+ QĐ - Phân công CBGVNV phụ trách các đội tham gia KHPĐ (GĐ2)

+ QĐ – Quyết định kiện toàn thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng

+ QĐ – Quyết định ban hành Quy chế thi đua năm học 2019-2020

+ QĐ – Quyết định ban hành Quy chế đánh giá công chức, viên chức

+ QĐ – Quy định đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp GV

Ngày 08 tháng 01 năm 2020

+ QĐ 04 - Phân công CBGVNV phụ trách các đội tham gia KHPĐ (GĐ1)

Ngày 02 tháng 01 năm 2020

+ QĐ 01 – Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ (02)

+ KH 03 – Đánh giá tháng 12/2019 - Kế hoạch tháng 01/2020

Ngày 28 tháng 12 năm 2019

+ QĐ – QĐ kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Y tế trường học

+ QĐ – QĐ kiện toàn Ban chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh

+ QĐ – QĐ thành lập Hội đồng coi chấm kiểm tra HK1.

+ QĐ – Thành lập tổ phục vụ công tác kiểm tra đánh giá ngoài

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

+ Báo cáo hoạt động Bình đẳng giới năm 2019

+ Quyết định kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ

+ Quy chế hoạt động Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

+ Kế hoạch thi HSG cấp trường 2019-2020

+ Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ PCCC

+ Báo cáo thực hiện công tác PCCC 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 04 tháng 12 năm 2019

+ Đánh giá hoạt động tháng 11 - Kế hoạch hoạt động tháng 12/2019

Ngày 01 tháng 12 năm 2019

+ Kế hoạch thực hiện công khai

+ Quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai

+ Quyết định ban hành Quy chế công khai

Ngày 30 tháng 11 năm 2019

+ Kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 12/2019

Ngày 27 tháng 11 năm 2019

+ Kế hoạch kiểm tra HKI

+ Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

Ngày 14 tháng 11 năm 2019

+ Kế hoạch tổ chức hoạt động 20/11

Ngày 08 tháng 11 năm 2019

+ QĐ thành lập Hội đồng phê duyệt đề án NCKHKT năm 2019

+ QĐ cử dự án tham gia thi NCKHKT năm 2019

+ Phiếu phê duyệt dự án tham gia thi NCKHKT năm 2019

+ Phiếu xác nhận tham gia thi NCKHKT năm 2019

Ngày 02 tháng 11 năm 2019

+ Đánh giá tháng 10/2019 - Kế hoạch tháng 11/2019

+ Kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 11/2019

+ Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ tháng 11/2019

+ Phân công phụ trách các phần mềm UDCNTT trong dạy và học.

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

+ Quy định nộp báo cáo đánh giá - kế hoạch tuần, tháng.

Ngày 26 tháng 10 năm 2019

+ Kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Ngày 16 tháng 10 năm 2019

+ Báo cáo hoạt động của đơn vị (PGD kiểm tra chuyên đề 18/10/2019)

+ Quyết định phân công nhiệm vụ kiêm nghiệm công việc của văn thư

Ngày 15 tháng 10 năm 2019

+ Kế hoạch phòng chống cháy nổ

+ Quy chế thực hiện dân chủ trong trường học

+ Quy chế văn hóa công sở

+ Quy định thời giam làm việc, ngày nghỉ chế độ của CBGVNV

Ngày 12 tháng 10 năm 2019

+ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ PCGD (lần 2)

+ Kế hoạch phân công chuẩn bị cho công tác kiểm tra chuyên đề của PGD

Ngày 08 tháng 10 năm 2019

+ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT

+ Kế hoạch Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

+ Kế hoạch Xây dựng trường học an toàn về tai nạn thương tích

+ Kế hoạch Xây dựng trường học an toàn an ninh trật tự

Ngày 05 tháng 10 năm 2019

+ Kế hoạch Bồi dưỡng đội ngũ

+ Kế hoạch Bồi dưỡng Chuẩn nghề nghiệp theo TT 14 và TT20

+ Kế hoạch Đổi mới phương pháp dạy học và Kiểm tra đánh giá

+ Kế hoạch Giáo dục Thể chất và Hoạt động TDTT

+ Kế hoạch Nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh

Ngày 02 tháng 10 năm 2019

+ Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học

+ Đánh giá hoạt động tháng 9 - Kế hoạch tháng 10/2019

Ngày 21 tháng 9 năm 2019

+ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học

Ngày 20 tháng 9 năm 2019

+ Kế hoạch phát thanh tuyên truyền măng non

+ Quyết định thành lập Ban chỉ đạo - Tuyên truyền măng non

Ngày 19 tháng 9 năm 2019

+ Kế hoạch tổ chức Hội nghị CBVC

+ Kế hoạch khảo sát bơi

Ngày 29 tháng 8 năm 2019

+ Kế hoạch tổ chức Vui Tết Trung thu

+ Quyết định thành lập Ban phòng chống bão lũ

+ Kế hoạch phòng chống bão lũ 

+ Kế hoạch điều tra phổ cập giáo dục

Ngày 27 tháng 8 năm 2019

+ Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường

+ Quyết định thành lập Hội đồng bộ môn

+ Quyết định thành lập Hội đồng BDHSG-HSNK- các hội thi

+ Quyết định thành lập Ban biên tập Website.

+ Quyết định thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng

+ Quyết định thành lập Hội đồng kỉ luật

+ Kế hoạch thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa"

Ngày 24 tháng 8 năm 2019

+ Quyết định thành lập các tổ chuyên môn, tổ VP

+ Quyết định phân công GVCN - PCN lớp năm học 2019-2020

+ Kế hoạch BDTX của giáo viên

+ kế hoạch khai giảng

Ngày 20 tháng 8 năm 2019

+ Quyết định thành lập Hội đồng rà soát PPCtr

Ngày 10 tháng 8 năm 2019

+ Quyết định phân công nhiệm vụ CBGVNV

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Hoàng Thái Anh
Hoàng Thái Anh
Phạm Thị Vương
Phạm Thị Vương
Võ Thị Dương
Võ Thị Dương
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS XUÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882852 * Email: thcsxuanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com