THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 237
Số lượt truy cập: 11011740
QUANG CÁO
Năm học 2017 - 2018

I.                 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 – 2018

 

 

II. KẾ HOẠCH THÁNG

 

Tháng 8

Tháng 02

Tháng 9

Tháng 3

Tháng 10

Tháng 4

Tháng 11

Tháng 5

Tháng 12

Tháng 6

Tháng 01

Tháng 7

 

 

 

III.        KẾ HOẠCH TUẦN

 

 

Tuần 01

(Từ ngày 31/7/17 đến ngày 6/8/17)

Tuần 02

(Từ ngày 07/8/17 đến ngày 13/8/17)

Tuần 03

(Từ ngày 14/8/17 đến ngày 20/8/17)

Tuần 04

(Từ ngày 21/8/17 đến ngày 27/8/17)

Tuần 05

(Từ ngày 28/8/17 đến ngày 03/9/17)

Tuần 06

(Từ ngày 04/9/17 đến ngày 10/9/17)

Tuần 07

(Từ ngày 11/9/17 đến ngày 17/9/17)

Tuần 08

(Từ ngày 18/9/17 đến ngày 24/9/17)

Tuần 09

(Từ ngày 25/9/17 đến ngày 1/10/17)

Tuần 10

(Từ ngày 2/10/17 đến ngày 8/10/17)

Tuần 11

(Từ ngày 9/10/17 đến ngày 15/10/17)

Tuần 12

(Từ ngày 16/10/17 đến ngày 22/10/17)

Tuần 13

(Từ ngày 23/10/17 đến ngày 29/10/17)

Tuần 14

(Từ ngày 30/10/17 đến ngày 5/11/17)

Tuần 15

(Từ ngày 6/11/17 đến ngày 12/11/17)

Tuần 17

(Từ ngày 13/11/17 đến ngày 19/11/17)

Tuần 18

(Từ ngày 20/11/17 đến ngày 26/11/17)

Tuần 18

(Từ ngày 27/11/17 đến ngày 3/12/17)

Tuần 19

(Từ ngày 4/12/17 đến ngày 10/12/17)

Tuần 20

(Từ ngày 11/12/17 đến ngày 17/12/17)

Tuần 21

(Từ ngày 18/12/17 đến ngày 24/12/17)

Tuần 22

(Từ ngày 25/12/17 đến ngày 31/01/17)

Tuần 23

(Từ ngày 1/1/18 đến ngày 7/1/18)

Tuần 24

(Từ ngày 8/1/18 đến ngày 14/1/18)

Tuần 25

(Từ ngày 15/1/18 đến ngày 21/1/18)

Tuần 26

(Từ ngày 22/1/18 đến ngày 28/1/18)

Tuần 27

(Từ ngày 29/1/18 đến ngày 4/2/18)

Tuần 28

(Từ ngày 5/2/18 đến ngày 11/2/18)

Tuần 29

(Từ ngày 12/2/18 đến ngày 18/2/18)

Tuần 30

(Từ ngày 19/2/18 đến ngày 25/2/18)

Tuần 31

(Từ ngày 26/2/18 đến ngày 4/3/18)

Tuần 32

(Từ ngày 5/3/18 đến ngày 11/3/18)

Tuần 33

(Từ ngày 12/3/18 đến ngày 18/3/18)

Tuần 34

(Từ ngày 19/3/18 đến ngày 25/3/18)

Tuần 35

(Từ ngày 26/3/18 đến ngày 1/4/18)

Tuần 36

(Từ ngày 2/4/18 đến ngày 8/4/18)

Tuần 37

(Từ ngày 9/4/18 đến ngày 15/4/18)

Tuần 38

(Từ ngày 16/4/18 đến ngày 22/4/18)

Tuần 39

(Từ ngày 23/4/18 đến ngày 29/4/18)

Tuần 40

(Từ ngày 30/4/18 đến ngày 6/5/18)

Tuần 41

(Từ ngày 7/5/18 đến ngày 13/5/18)

Tuần 42

(Từ ngày 14/5/18 đến ngày 20/5/18)

Tuần 43

(Từ ngày 21/5/18 đến ngày 27/5/18)

Tuần 44

(Từ ngày 28/5/18 đến ngày 3/6/18)

Tuần 45

(Từ ngày 4/6/18 đến ngày 10/6/17)

Tuần 46

(Từ ngày 11/6/18 đến ngày 17/6/17)

Tuần 47

(Từ ngày 18/6/18 đến ngày 24/6/17)

Tuần 48

(Từ ngày 25/6/18 đến ngày 1/7/17)

Tuần 49

(Từ ngày 2/7/18 đến ngày 8/7/17)

Tuần 50

(Từ ngày 9/7/18 đến ngày 15/7/17)

Tuần 51

(Từ ngày 16/7/18 đến ngày 22/7/17)

Tuần 52

(Từ ngày 23/7/18 đến ngày 29/7/17)

 

 

 

Lên đầu trang
Năm học 2016 - 2017

 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 – 2017


- Tiêu chí thi đua Liên đội năm học 2016 - 2017 

- Phương hướng đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2017

- Quy trình 2016 - 2017

- Nhận xét trực cờ đỏ năm học 2016 - 2017

- Danh sách giáo viên và học sinh tuyên truyền măng non

- Kết quả kiểm tra chuyên đề tháng 10

- Kết quả kiểm tra chuyên đề tháng 11

- Kế hoạch tổ chức 22/12

- Kế hoạch thi nghi thức Đội cấp cụm, huyện

- Kết quả thi đua tuần từ 24 đến 35


 KẾ HOẠCH THÁNG

 

 

 

       KẾ HOẠCH TUẦN

 

Tuần 01

(Từ ngày 01/8/16 đến ngày 7/8/16)

Tuần 02

(Từ ngày 08/8/16 đến ngày 14/8/16)

Tuần 03

(Từ ngày 15/8/16 đến ngày 21/8/16)

Tuần 04

(Từ ngày 22/8/16 đến ngày 28/8/16)

Tuần 05

(Từ ngày 29/8/16 đến ngày 04/9/16)

Tuần 06

Thi đua

(Từ ngày 05/9/16 đến ngày 11/9/16)

Tuần 07

Thi đua

(Từ ngày 12/9/16 đến ngày 18/9/16)

Tuần 08

 Thi đua

(Từ ngày 19/9/16 đến ngày 25/9/16)

Tuần 09

Thi đua

(Từ ngày 26/9/16 đến ngày 2/10/16)

Tuần 10

Thi đua

(Từ ngày 3/10/16 đến ngày 9/10/16)

Tuần 11

Thi đua

(Từ ngày 10/10/16 đến ngày 16/10/16)

Tuần 12

Thi đua

(Từ ngày 17/10/16 đến ngày 23/10/16)

Tuần 13

Thi đua

(Từ ngày 24/10/16 đến ngày 30/10/16)

Tuần 14

Thi đua

(Từ ngày 31/10/16 đến ngày 6/11/16)

Tuần 15

Thi đua

(Từ ngày 7/11/16 đến ngày 13/11/16)

Tuần 16

Thi đua

(Từ ngày 14/11/16 đến ngày 20/11/16)

Tuần 17

Thi đua

(Từ ngày 21/11/16 đến ngày 27/11/16)

Tuần 18

Thi đua

(Từ ngày 28/11/16 đến ngày 4/12/16)

Tuần 19

Thi đua

(Từ ngày 5/12/16 đến ngày 11/12/16)

Tuần 20

Thi đua

(Từ ngày 12/12/16 đến ngày 18/12/16)

Tuần 21

(Từ ngày 19/12/16 đến ngày 25/12/16)

Tuần 22

(Từ ngày 26/12/16 đến ngày 1/01/17)

Tuần 23

(Từ ngày 2/1/17 đến ngày 8/1/17)

Tuần 24

(Từ ngày 9/1/17 đến ngày 15/1/17)

Tuần 25

(Từ ngày 16/1/17 đến ngày 22/1/17)

Tuần 26

(Từ ngày 23/1/17 đến ngày 29/1/17)

Tuần 27

(Từ ngày 30/1/17 đến ngày 5/2/17)

Tuần 28

(Từ ngày 6/2/17 đến ngày 12/2/17)

Tuần 29

(Từ ngày 13/2/17 đến ngày 19/2/17)

Tuần 30

(Từ ngày 20/2/17 đến ngày 26/2/17)

Tuần 31

(Từ ngày 27/2/17 đến ngày 5/3/17)

Tuần 32

(Từ ngày 6/3/17 đến ngày 12/3/17)

Tuần 33

(Từ ngày 13/3/17 đến ngày 19/3/17)

Tuần 34

(Từ ngày 20/3/17 đến ngày 26/3/17)

Tuần 35

(Từ ngày 27/3/17 đến ngày 2/4/17)

Tuần 36

Thi đua

(Từ ngày 3/4/17 đến ngày 9/4/17)

Tuần 37

(Từ ngày 10/4/17 đến ngày 16/4/17)

Tuần 38

(Từ ngày 17/4/17 đến ngày 23/4/17)

Tuần 39

(Từ ngày 24/4/17 đến ngày 30/4/17)

Tuần 40

(Từ ngày 1/5/17 đến ngày 7/5/17)

Tuần 41

(Từ ngày 8/5/17 đến ngày 14/5/17)

Tuần 42

(Từ ngày 15/5/17 đến ngày 21/5/17)

Tuần 43

(Từ ngày 22/5/17 đến ngày 28/5/17)

Tuần 44

(Từ ngày 29/5/17 đến ngày 4/6/17)

Tuần 45

(Từ ngày 5/6/17 đến ngày 11/6/16)

Tuần 46

(Từ ngày 12/6/17 đến ngày 18/6/16)

Tuần 47

(Từ ngày 19/6/17 đến ngày 25/6/16)

Tuần 48

(Từ ngày 26/6/17 đến ngày 2/7/16)

Tuần 49

(Từ ngày 3/7/17 đến ngày 9/7/16)

Tuần 50

(Từ ngày 10/7/17 đến ngày 16/7/16)

Tuần 51

(Từ ngày 17/7/17 đến ngày 23/7/16)

Tuần 52

(Từ ngày 24/7/17 đến ngày 30/7/16)

 

 

 

 

Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Lê Quốc Liệu -                   ĐT: 0916529776
Lê Quốc Liệu - ĐT: 0916529776
Hồ Thị Nga
Hồ Thị Nga
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS XUÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882852 * Email: thcsxuanthuy@lethuy.edu.vn