Chọn lĩnh vực khác
Tìm kiếm Năm ban hành Hiển thị mỗi trang
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
CV59 BHXH-TCKT 07/01/2019 Hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo Nghị định số 146-2018 NĐ-CP
CV 5932-2018 BGD 28/12/2018 Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông
NQ40/2018/HĐND 08/12/2018 Nghị quyết số 40/2018/NQ-HĐND Tỉnh Quảng Bình hướng dẫn về định mức thu học phí hiện hành
ND146-2018 CP 17/10/2018 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
ND145-2018 CP 16/10/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập
CV4470-2018 BGD 28/09/2018 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ về (CSVC) và thiết bị dạy học (TBDH) trong các cơ sở giáo dục.
TT24-2018 BGD 28/09/2018 Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục
TT21-2017 BGD 06/09/2018 Thông tư quy định UDCNTT trong bồi dưỡng trong tập huấn qua mạng cho GVNV và CBQL
TT22-2018BGD 28/08/2018 Thông tư 22 BGD Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng của ngành GD
TT18-2018 BGD 22/08/2018 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia
TT20-2018 BGD 22/08/2018 Thông tư Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
TT16-2018 BGD 03/08/2018 Thông tư quy định tài trợ cho các cơ sở giáo dục
QD2692-2018 BGD 26/07/2018 Quyết địnhban hành Quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo
TT14-2018 BGD 20/07/2018 Thông tư Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
CV 07-2018 UBND 01/03/2018 Hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và chuyển xếp lương viên chức giáo dục
TT05-2018 BGD 28/02/2018 Sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh THPT
QD27-LĐLĐ 07/02/2018 Quy định về huy động và sử dụng quỹ Tình nghĩa - Quỹ Vùng sâu vùng xa
HD 250 UBND 30/01/2018 Hướng dẫn thi đua của ngành Giáo dục từ năm 2018
TT01-2018 BGD 26/01/2018 Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường học
TT36-2017 BGD 28/12/2017 Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục

 


TRƯỜNG THCS XUÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882852 * Email: thcsxuanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com