THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 216
Số lượt truy cập: 12500637
QUẢNG CÁO
Tuần 07 9/15/2019 11:41:12 AM

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 07

(Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019)

______________________

1. Trực tuần:

+ Lãnh đạo:

- Hiệu trưởng: Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu

- Hiệu phó: Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy

+ Giáo viên:

          - Võ Thị Dương

+ Học sinh:

          - Lớp 8B

2. Chào cờ:

- Nghi lễ

- TPT, Liên đội trưởng

- Nhận xét tuần 6

- Trần Thị An

- Tuyên truyền về “Rác thải nhựa”

- Nguyễn Thị Hậu

- Phổ biến quy định sử dụng “Rác thải nhựa” trong nhà trường

- TPT

3. Lịch hoạt động:

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

15/9/2019

- Dạy học bình thường

 

Thứ 3

16/9/2019

- Dạy học bình thường

- Nộp tiền, danh sách “Quỹ Tình nghĩa”; “Quỹ Vùng sâu, vùng xa” năm 2019 về PGD (đ/c Lựu)

Thứ 4

17/9/2019

- Dạy học bình thường

- Hội ý cốt cán (14h)

- Họp HĐSP (14h30)

- Nộp đăng kí thời gian tổ chức Hội nghị CCVC

Thứ 5

18/9/2019

- Dạy học bình thường

- Dự kiến họp phụ huynh HSG, HSNK

Thứ 6

20/9/2019

- Dạy học bình thường

 

Thứ 7

21/9/2019

- Dạy học bình thường

- Khảo sát bơi

- Các phần hành phụ trách  đăng kế hoạch tuần 08

- Các tổ chức trình kế hoạch tổ chức Hội nghị, Đại hội đầu năm

CN

22/9/2019

Nghỉ

Nghỉ

(Tùy theo tình hình thực tế, lịch hoạt động trên có thể được điều chỉnh)

Nơi nhận:
- Các Tổ, CB, GV, NV (t/h);
- Đăng Website đơn vị;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Hoàng Thái Anh

 

Admin

TRƯỜNG THCS XUÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882852 * Email: thcsxuanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com