THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 26
Số lượt truy cập: 10044220
QUANG CÁO
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ NĂM HOC:2011 - 2012 11/1/2011 2:56:23 PM

   PHÒNG GD - ĐT LỆ THUỶ         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS XUÂN THỦY                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

 


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ

Năm học 2011 - 2012

 

A. KẾ HOẠCH NĂM HỌC

I. ĐẶC ĐIỂM VÀ NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Mô hình trường, lớp học sinh:

- Trường:

+ Trường THCS Xuân Thủy gồm 1 khu vực, thuộc thôn Phan Xá, nằm ven bờ sông Kiến giang.

+ Trường gồm hai dãy nhà hai tầng và một dãy nhà cấp 4.

-          Lớp:   Tổng số: 8 lớp.

+ Khối 9:  02 lớp;                                      + Khối 8:    02lớp;

+ Khối 7:  02 lớp;                                      + Khối 6:    02 lớp;

-          Học sinh: Tổng số:  286 em.

+ Khối 9:  76 em;                                      + Khối 8:   61 em;

+ Khối 7:  76 em;                                      + Khối 6:   73 em;

 - Chương trình học :

Khối 6, 7, 8, 9 học theo chương trình cải cách

2. Đặc điểm dân cư, địa lý:

-          Trường THCS Xuân Thủy nằm ven bờ sông Kiến Giang.

-          Dân cư sinh sống dọc theo sông Kiến Giang trải dài từ thôn Xuân Bồ đến thôn Xuân Lai.

-          Mật độ dân cư đông gần 145 người/ km2, gồm 6 thôn ( Xuân Bồ, Hoàng Giang, Tiền Thiệp, Phan Xá, Xuân Lai, Mai Hạ). Diện tích của xã gần 36 km2.

-          Về kinh tế: Đại đa số con em gia đình làm nghề nông nghiệp. Nhìn chung kinh tế còn khó khăn, trình độ dân trí chưa cao. Xã hội hóa giáo dục có phát triển nhưng chưa nhanh.

-          Đa số phụ huynh đều ý thức được tầm quan trọng của giáo dục nên rất quan

tâm, chăm lo, tạo điều kiện cho con em học tập và tu dưỡng đạo đức tốt. Lãnh đạo địa phương rất quan tâm, chăm lo đến giáo dục của xã nhà, do đó đa số học sinh đến trường khá đầy đủ. Phong trào học tập của học sinh xã nhà ngày càng đi lên và đạt được nhiều thành quả đáng kể

 

3. Thực tế hoạt động thư viện - thiết bị trong những năm qua:

 - Những việc đã làm được, chưa làm được, chưa xây dựng trong kế hoạch.

+ Thiết bị ĐDDH của trường được trang cấp và mua sắm khá đầy đủ. Trong những năm qua toàn thể cán bộ, giáo viên trong trường đã đẩy mạnh việc sử dụng tối đa ĐDDH trong quá trình giảng dạy.

+ Đã có phòng học bộ môn: Vật lý, Tin học, Sinh Học, Hóa học nhưng chưa đạt chuẩn.

+ Thiết bị thường xuyên được bảo quản, bảo dưỡng tốt, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, khoa học.

+ Hồ sơ thiết bị khá đầy đủ, được cập nhật thường xuyên, kịp thời.

+ Tuy nhiên một số thiết bị do sử dụng lâu nên bị hỏng không thể sử dụng được, không có nguồn hàng để mua bổ sung nên gây khó khăn cho việc giảng dạy.

- Xếp loại năm học: 2010 - 2011

 

Thiết bị:   Tốt

 

I. MỤC TIÊU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP

 

1. Mục tiêu :

- Phấn đấu 100% giáo viên mượn và sử dụng đồ dùng dạy học.

- Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ phụ trách thiết bị.

- Triển khai kịp thời và có kế hoạch cho mượn thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy và học.

  - Có lịch hoạt động thiết bị phù hợp sao cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh được đảm bảo.

- Xây dựng hồ sơ thiết bị tốt.

- Danh hiệu thi đua năm học 2011 2012: Tốt.

2. Những giải pháp để đạt được:

  2.1 Xây dựng nguồn kinh phí

     Năm học 2010 - 2011:

- Kinh phí mua sắm, trang cấp và sữa chữa thiết bị lên đến: 113.287.000 đ

- Trong đó: + Thiết bị trang cấp: 2.133.000đ ( VTV6 ủng hộ bão lụt)

                 + Thiết bị mua sắm: 110.570.000đ

                 + Thiết bị tự làm: 584.000 đ

                 + Thiết bị sữa chữa: đàn Ocgan, nguồn điện

 

  2.2. Xây dựng CSVC:

+ Hệ thống phòng bộ môn, tủ giá, bàn ghế đã trang bị đầy đủ đúng quy cách.

+ Chuyển phòng  Tin học sang phòng thư viện cũ, chuyển phòng Vật lý xuống phòng học ở tầng 1, chuyển phòng Hóa học sang phòng học ở dãy nhà cấp 4 để làm phòng âm nhạc, mở rộng diện tích các phòng Bộ môn.

+ Bắt lại hệ thống điện nước và trang trí lại  các phòng bộ môn.

+ Trang bị thêm Hub 30 cổng để đủ số lượng máy nối mạng, bắt lại hệ thống dây mạng.

+ Tiếp tục mua sắm, sữa chữa những thiết bị còn thiếu, hư hỏng năm học trước để phục vụ tốt cho việc dạy và học.

2.3. Tổ chức các hoạt động thiết bị:

- Lên lịch làm việc cho giáo viên mượn ĐDDH vào tất cả các ngày trong tuần.

- Giáo viên phải có phiếu đăng ký sử dụng thiết bị hàng tuần, hàng tháng nộp vào thứ 7 tuần trước để cán bộ phụ trách thiết bị biết và chuẩn bị. Có sự theo dõi, tổng hợp hàng tuần, tháng, học kỳ, năm và báo cáo lên lãnh đạo.

- Hoàn thành đầy đủ hồ sơ thiết bị.

- Có kế hoạch mua sắm, sữa chữa những  thiết bị thiếu, hư hỏng kịp thời.

- Phối hợp với giáo viên làm danh mục thiết bị cho từng môn học trong năm học.

- Kiểm kê và tiến hành thanh lý thiết bị qua từng năm học.

- Thường xuyên lau chùi, vệ sinh, sắp xếp thiết bị ngăn nắp sạch sẽ; quản lý thiết bị trong hè.

- Tổ chức cho các phòng học bộ môn hoạt động có hiệu quả.

B. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THÁNG

 

=

 

Tháng

 

STT

 

Kế hoạch trường

 

Kế hoạch Thiết bị

8

1

 

- Chỉ đạo TB chuẩn bị năm học mới ( Chuẩn bị hồ sơ, phiếu đăng ký sử dung đồ dùng dạy học)

- Lập kế hoạch hoạt động của thiết bị, dự kiến kinh phí bổ sung tài liệu, thiết bị dạy học.Đề xuất với BGH và tổ chức hoạt động.

 

- TB chuẩn bị năm học mới ( Chuẩn bị hồ sơ, phiếu đăng ký sử dung đồ dùng dạy học)

- Lập kế hoạch hoạt động TB, dự kiến kinh phí bổ sung tài liệu.

- Phát phiếu báo sử dụng ĐDDH hàng tuần và hàng tháng cho GV.

2

 

- Triển khai chuyển các phòng học bộ môn về vị trí mới. Sắp xếp, trang trí, trưng bày TBDH ở các phòng bộ môn, phối hợp với tổ chuyên môn đưa TBDH về phòng bộ môn, cho GV mượn TBDH.

 

- Công bố lịch làm việc của thiết bị, phối hợp với tổ chuyên môn, chi đoàn, liên đội về kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong năm học.

 

- Triển khai chuyển các phòng học bộ môn về vị trí mới. Sắp xếp, trang trí, trưng bày TBDH ở các phòng bộ môn, phối hợp với tổ chuyên môn đưa TBDH về phòng bộ môn, cho GV mượn TBDH.

- Lên lịch làm việc của thiết bị

9

1

- Tiếp tục triển khai TBDH theo từng lớp, bộ môn, sữa chữa, bổ sung những thiết bị còn thiếu, hư hỏng.

 

 

- Chỉ đạo Thiết bị tiếp tục sắp xếp, vệ sinh TB ở các phòng học bộ môn .

- Tiếp tục triển khai TBDH theo từng lớp, bộ môn,

- Lên danh mục những thiết bị cần sữa chữa, mua sắm bổ sung để kịp thời phục vụ cho giảng dạy.

- Tiếp tục sắp xếp, vệ sinh TB ở các phòng học bộ môn ngăn nắp, khoa học,  sạch sẽ.

 

 

2

 

 

 

 

3

 

- Rà xét kiểm tra lại hệ thống sổ sách thiết bị, quy trình đăng ký thiết bị phát hiện sai sót bổ sung kịp thời.

 

- Kiểm tra sử dụng, bảo quản TBDH hàng tháng với phiếu đăng ký và phiếu theo dõi sử dụng TBDH hàng tháng.

 

- Xử lý sai sót hồ sơ TB của năm học 2010 - 2011 để bổ sung kịp thời.

- Cập nhật hồ sơ thiết bị.

 

-          Tập hợp phiếu đăng ký sử dụng TBDH, tình hình sử dụng TBDH hàng tháng của GV.

 

10

1

 

- Bàn giao hồ sơ quản lý cho cán bộ thiết bị.

 

- Tiếp tục cập nhật, hoàn thành   hồ sơ thiết bị.

2

-Hoàn thành việc chuyển phòng, trang trí các phòng bộ môn, phòng thực hành. Kiểm tra sử dụng TBDH.

- Hoàn thành việc trang trí và sắp xếp thiết bị ở các phòng bộ môn, phòng thực hành. Kiểm tra sử dụng TBDH.

- Tập hợp phiếu đăng ký sử dụng TBDH, tình hình sử dụng TBDH hàng tháng của GV.

11

1

 

- Kiểm tra hồ sơ thiết bị

 

- Tiếp tục cập nhật, hoàn thành hồ sơ thiết bị

 

2

 

- Kiểm tra tình hình sử dụng thiết bị của giáo viên.

- Phát động giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy nhằm chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tập hợp tình hình sử dụng thiết bị của giáo viên trong tháng.

12

 

1

- Tổ chức xử lý kỹ thuật hồ sơ TB

 

- Xử lý kỹ thuật  hồ sơ TB.

2

 

 - Chỉ đạo TB báo cáo nhanh kết quả họat động TB trường học trong học kỳ

 

 - Nộp báo cáo nhanh kết quả hoạt động TB trường học trong học kỳ I.

3

- Kiểm tra, tổng hợp tình hình sử dụng TBDH đổi mới

- Tổng hợp tình hình sử dụng TBDH.

 

1

 

 

1

 

 

 

- Công bố lịch làm việc của thiết bị.

 

 

 

 

 

 

 


- Tiếp tục sữa chữa, mua sắm thêm thiết bị hư hỏng.

- Lên lịch làm việc trong tuần của tháng.

- Phát phiếu đăng ký sử dụng   ĐDDH hàng tuần và hàng tháng cho GV.

- Tập hợp phiếu đăng ký sử dụng TBDH, tình hình sử dụng TBDH hàng tháng của GV.

 

- Lên kế hoạch sữa chữa, mua sắm thêm thiết bị hư hỏng.

 

2

2

1

 

- Tiếp tục bổ sung, xử lý kỹ thuật hồ sơ

 

 

- Tiếp tục bổ sung Thiết bị và xử lý kỹ thuật.

- Chuẩn bị tốt thiết bị dạy học phục vụ cho hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

 

2

- Kiểm tra sử dụng, bảo quản TBDH hàng tháng với phiếu đăng ký và phiếu theo dõi sử dụng TBDH hàng tháng.

- Tập hợp phiếu đăng ký sử dụng TBDH, tình hình sử dụng TBDH hàng tháng của GV.

3

1

 

- Hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3.

 

- Phát động giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trrình giảng dạy nhằm chào mừng ngày 8/3 và 26/3.

 

 

2

- Kiểm tra sử dụng, bảo quản TBDH hàng tháng với phiếu đăng ký và phiếu theo dõi sử dụng TBDH hàng tháng.

- Tập hợp phiếu đăng ký sử dụng TBDH, tình hình sử dụng TBDH hàng tháng của GV.

 

4

1

 

- Tiếp tục bổ sung, xử lý kỹ thuật tài liệu mới.

 

- Tiếp tục bổ sung, xử lý kỹ thuật tài liệu mới.

2

 

- Củng cố và sắp xếp lại TB.

 

 

- Sắp xếp lại TB.

3

 

- Đăng ký tài liệu chuyên môn, quản lý trường học.

 

 

 - Tham mưu với lãnh đạo đăng ký tài liệu chuyên môn, quản lý TB trường học.

- Tập hợp phiếu đăng ký sử dụng TBDH, tình hình sử dụng TBDH hàng tháng của GV.

5

1

 

Nhắc nhở TB thu hồi TBDH theo danh mục, tổ chức bảo quản, bảo dưỡng đúng quy định

 

- Thu hồi, kiểm kê TBDH theo danh mục, tổ chức bảo quản, bảo dưỡng đúng quy định.

2

 

- Tổng kết công tác TB trường học.

- Tổ chức kiểm kê TB theo đúng quy định, quyết định bồi thường nếu có mất mát, hư hỏng.

 

 

- Xử lý sổ sách, TBDH chuẩn bị cho Hội đồng nhà trường kiểm kê.

- Tập hợp phiếu đăng ký sử dụng TBDH, tình hình sử dụng TBDH hàng tháng của GV.

- Tổ chức kiểm kê, thanh lý TB theo kế hoạch của trường.

3

 

 

- Chỉ đạo thiết bị làm báo cáo công tác TB trường học năm học 2011 - 2012 nộp về PGD.

 

- Báo cáo công tác TB trường học năm học 2011 - 2012 nộp về PGD.

6 /7

1

 Hướng dẫn TB sắp xếp lại trang thiết bị trong thời gian nghỉ hè,  kiểm tra thường xuyên chống mối mọt, ẩm ướt, chống cháy...

- Sắp xếp lại trang thiết bị trong thời gian nghỉ hè,  kiểm tra thường xuyên chống mối mọt, ẩm ướt, chống cháy...

 

 

 

 

 

                                       

 

 


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hoàng Tấn Hiếu -                   ĐT: 0942813505
Hoàng Tấn Hiếu - ĐT: 0942813505
Võ Thị Hoài Thương
Võ Thị Hoài Thương
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS XUÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882852 * Email: thcsxuanthuy@lethuy.edu.vn