THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 109
Số lượt truy cập: 14256901
QUẢNG CÁO
Năm học 2019 - 2020

Học kỳ I

Học kỳ II

Tuần 1

Tuần 20

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 2

Tuần 21

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 3

Tuần 22

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 4

Tuần 23

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 5

Tuần 24

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 6

Tuần 25

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 7

Tuần 26

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 8

Tuần 27

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 9

Tuần 28

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 10

Tuần 29

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 11

Tuần 30

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 12

Tuần 31

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 13

Tuần 32

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 14

Tuần 33

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 15

Tuần 34

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 16

Tuần 35

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 17

Tuần 36

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 18

Tuần 37

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 19

 

Tổ KHTN

Tổ KHXH

 

 

 


Lên đầu trang
Năm học 2018 - 2019

 

Học kỳ I

Học kỳ II

Tuần 1

Tuần 1

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 2

Tuần 2

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 3

Tuần 3

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 4

Tuần 4

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 5

Tuần 5

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 6

Tuần 6

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 7

Tuần 7

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 8

Tuần 8

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 9

Tuần 9

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 10

Tuần 10

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 11

Tuần 11

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 12

Tuần 12

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 13

Tuần 13

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 14

Tuần 14

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 15

Tuần 15

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 16

Tuần 16

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 17

Tuần 17

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 18

Tuần 18

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 19

Tuần 19

Tổ KHTN

Tuần 20,21

Tổ KHXH

Tuần 20,21

Tổ KHTN

Tổ KHXH


 

Lên đầu trang
Năm học 2017 - 2018


Học kỳ I

Học kỳ II

Tuần 1

Tuần 1

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 2

Tuần 2

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 3

Tuần 3

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 4

Tuần 4

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 5

Tuần 5

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 6

Tuần 6

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 7

Tuần 7

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 8

Tuần 8

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 9

Tuần 9

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 10

Tuần 10

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 11

Tuần 11

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 12

Tuần 12

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 13

Tuần 13

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 14

Tuần 14

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 15

Tuần 15

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 16

Tuần 16

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 17

Tuần 17

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 18

Tuần 18

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 19

Tuần 19

Tổ KHTN

Tuần 20, 21

Tổ KHXH

Tuần 20, 21

Tổ KHTN

Tổ KHXH


 

Lên đầu trang
Năm học 2016 - 2017

 

Học kỳ I

Học kỳ II

Tuần 1

Tuần 1

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 2

Tuần 2

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 3

Tuần 3

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 4

Tuần 4

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 5

Tuần 5

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 6

Tuần 6

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 7

Tuần 7

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 8

Tuần 8

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 9

Tuần 9

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 10

Tuần 10

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 11

Tuần 11

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 12

Tuần 12

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 13

Tuần 13

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 14

Tuần 14

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 15

Tuần 15

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 16

Tuần 16

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 17

Tuần 17

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 18

Tuần 18

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tuần 19

Tuần 19

Tổ KHTN

Tổ KHXH

Tổ KHTN

Tổ KHXH

 

Lên đầu trang
Năm học 2015 - 2016
Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Hoàng Thái Anh
Hoàng Thái Anh
Phạm Thị Vương
Phạm Thị Vương
Võ Thị Dương
Võ Thị Dương
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS XUÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882852 * Email: thcsxuanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com