THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 154
Số lượt truy cập: 14823022
QUẢNG CÁO

1.1. Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường

01

[H1-1.1-01]

Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Xuân Thủy; Hội đồng nhân dân xã Xuân Thủy

02

[H1-1.1-02]

Phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường

03

[H1-1.1-03]

Đường dẫn truy cập vào website trường tải nội dung chiến lược phát triển:

04

[H1-1.1-04]

Sổ nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của Hội đồng trường

05

[H1-1.1-05]

Các báo cáo sơ kết, tổng kết

06

[H1-1.1-06]

Biên bản duyệt kế hoạch phát triển hàng năm

1.2. Hội đồng trường

01

[H1-1.2-01]

Quyết định thành lập hội đồng trường

02

[H1-1.2-02]

Quyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật

03

[H1-1.2-03]

Quyết định thành lập hội đồng tư vấn (Chuyên môn; BDHSG; ...)

04

[H1-1.2-04]

Quyết định thành lập Hội đồng chấm đề tài NCKH, GVDG cấp trường,...

05

[H1-1.2-05]

Biên bản họp của các hội đồng

06

[H1-1.2-06]

Các kế hoạch hoạt động, biên bản sinh hoạt và nghị quyết của hội đồng trường

07

[H1-1.1-04]

Sổ nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của Hội đồng trường

08

[H1-1.1-05]

Các báo cáo sơ kết, tổng kết

09

[H1-1.2-09]

Hồ sơ thi đua

1.3. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường

01

[H2-1.3-01]

Quyết định về việc thành lập Chi bộ, công đoàn, Chi đoàn, Liên đội nhà trường (hoặc nghị quyết, biên bản: đại hội Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội; quyết định chuẩn y công nhận ban chấp hành)

02

[H2-1.3-02]

Quy chế hoạt động của các tổ chức chính trị; Báo cáo;  Kế hoạch hoạt động; Biên bản sinh hoạt.

03

[H2-1.3-03]

Kế hoạch hoạt động; Biên bản sinh hoạt các tổ chức

04

[H1-1.1-04]

Sổ nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của Hội đồng trường

05

[H1-1.1-05]

Các báo cáo sơ kết, tổng kết

06

[H2-1.3-06]

Quyết định khen thưởng của Công đoàn, Liên đội; Giấy khen

07

[H2-1.3-07]

Nghị quyết hoặc quyết định của đảng uỷ cấp trên công nhận chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ

08

[H2-1.3-08]

Giấy khen của Đảng ủy

1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng

01

[H2-1.4-01]

Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

02

[H2-1.4-02]

Quyết định về việc thành lập các tổ chuyên môn và tổ văn phòng

03

[H2-1.4-03]

Kế hoạch hoạt động của tổ theo tháng, năm học

04

[H1-1.1-04]

Sổ nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của Hội đồng trường

05

[H2-1.4-05]

Biên bản họp tổ chuyên môn, tổ văn phòng.

06

[H2-1.4-06]

Các chuyên đề chuyên môn

07

[H2-1.4-07]

Biên bản kiểm kê tài liệu, thiết bị, tài sản, tài chính, hồ sơ của tổ và của nhà trường hằng năm

08

[H1-1.1-05]

Các báo cáo sơ kết, tổng kết

09

[H2-1.4-09]

Biên bản về đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên hằng năm

10

[H2-1.4-10]

Ảnh chụp bằng khen, giấy khen của các cấp có thẩm quyền.

1.5: Lớp học

01

[H3-1.5-01]

Sổ đăng bộ

02

[H3-1.5-02]

Sổ gọi tên ghi điểm

03

[H3-1.5-03]

Sổ chủ nhiệm

04

[H1-1.1-05]

Các báo cáo sơ kết, tổng kết

05

[H3-1.5-05]

Bản tổng hợp thông tin về các lớp theo từng năm học

06

[H3-1.5-06]

Biên bản họp bầu lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng  đầu năm học.

07

[H3-1.5-07]

Quyết định biên chế lớp

1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản

01

[H4-1.6-01]

Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn đi, đến

02

[H4-1.6-02]

Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục

03

[H4-1.6-03]

Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường

04

[H4-1.6-04]

Mẫu dự toán ngân sách theo năm tài chính.

05

[H4-1.6-05]

Sổ quản lý tài sản, tài chính.

06

[H4-1.6-06]

Biên bản kiểm kê tài sản

07

[H4-1.6-07]

Đường dẫn các phần mềm quản lý trên web

08

[H1-1.1-04]

Sổ nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của Hội đồng trường

09

[H1-1.1-05]

Các báo cáo sơ kết, tổng kết

1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên

01

[H5-1.7-01]

Kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đội ngũ hằng năm

02

[H5-1.7-02]

Các văn bản (hoặc biên bản cuộc họp) liên quan

03

[H5-1.7-03]

Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên

04

[H1-1.1-04]

Sổ nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của Hội đồng trường

05

[H5-1.7-05]

Kế hoạch giáo dục (Hướng dẫn nhiệm vụ năm học)

06

[H5-1.7-06]

Bảng phân công nhiệm vụ cho các bộ, giáo viên hàng năm

07

[H1-1.1-05]

Các báo cáo sơ kết, tổng kết

08

[H5-1.7-08]

Bảng nhận chế độ lương và các chế độ phụ cấp khác của giáo viên hàng tháng.

09

[H5-1.7-09]

Biên bản Hội  nghị cán bộ, giáo viên hàng năm.

10

[H5-1.7-10]

Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác của công đoàn

11

[H1-1.1-05]

Các báo cáo sơ kết, tổng kết

1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục

01

[H5-1.7-05]

Kế hoạch giáo dục (Hướng dẫn nhiệm vụ năm học)

02

[H6-1.8-02]

Kế hoạch giáo dục của giáo viên (Kế hoạch cá nhân, PBG,...)

03

[H1-1.2-09]

Hồ sơ thi đua

04

[H6-1.8-04]

Sổ ghi kế hoạch hoạt động chuyên môn và nội dung các cuộc họp chuyên môn

05

[H6-1.8-05]

Biên bản sinh hoạt chuyên môn

06

[H6-1.8-06]

Thời khóa biểu.

07

[H6-1.8-07]

Sổ ghi đầu bài

08

[H5-1.7-03]

Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên

09

[H1-1.1-04]

Sổ nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của Hội đồng trường

10

[H6-1.8-10]

Biên bản kiểm tra của cấp có thẩm quyền có nội dung liên quan (PGD)

11

[H6-1.8-11]

Hồ sơ quản lý dạy thêm, học thêm

12

[H1-1.1-05]

Các báo cáo sơ kết, tổng kết

1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

01

[H7-1.9-01]

Các biên bản cuộc họp hội đồng sư phạm

02

[H7-1.9-02]

Nghị quyết hội nghị cán bộ viên chức

03

[H7-1.9-03]

Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân

04

[H5-1.7-10]

Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác của công đoàn

05

[H7-1.9-05]

Quy chế dân chủ của nhà trường

06

[H7-1.9-06]

Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ

07

[H1-1.1-04]

Sổ nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của Hội đồng trường

08

[H1-1.1-05]

Các báo cáo sơ kết, tổng kết

1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học

01

[H7-1.10-01]

Kế hoạch xây dựng trường học an toàn an ninh trật tự; trường học an toàn về tai nạn thương tích; trường học thân thiện, học sinh tích cực

02

[H7-1.10-02]

Phương án PCCC; Phòng chống cứu nạn, cứu hộ.

03

[H7-1.10-03]

Hộp thư góp ý của nhà trường.

04

[H7-1.10-04]

Quyết định công nhận trường học an ninh trật tự; trường học an toàn về tai nạn thương tích; trường học thân thiện - HS tích cực

05

[H7-1.10-05]

Các bài viết tuyên truyền về chủ đề bình đẳng giới, phòng chống bạo lực, xâm hại, ATGT, tuyên truyền măng non,...

06

[H1-1.1-05]

Các báo cáo sơ kết, tổng kết

07

[H7-1.10-07]

Biên bản họp hội đồng nhà trường.

08

[H7-1.1-08]

Báo cáo tự đánh giá trường học an ninh trật tự; trường học an toàn về tai nạn thương tích; trường học thân thiện - HS tích cực

09

[H7-1.10-09]

Biên bản kiểm tra PCCC của trường


Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Hoàng Thái Anh
Hoàng Thái Anh
Phạm Thị Vương
Phạm Thị Vương
Võ Thị Dương
Võ Thị Dương
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS XUÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882852 * Email: thcsxuanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com